Feed on
Posts
Comments

365 žodžiai – 152

Rusijos fondas „Istorinė Atmintis“ paskelbė Molotovo-Ribentropo paktą. Rodos, kas čia nuostabaus, jį seniausiai paskelbė Vokietija, tačiau dabar publikuojama būtent sovietinė pakto kopija. O juk kiek kažkada sovokas rėkė, kad to pakto slaptųjų protokolų, kuriais Visarionovičius ir Aloyzičius pasidalijo Rytų Europą, nebuvo!

Tačiau turėkime omenyje, kad tiek sovietai, tiek ruskija nieko taip sau nedaro, o ypač, kai tai gali mesti šešėlį jų istorijai. Nors putleris nėra stalino gerbėjas (už ką jo nekenčia stalinistai), o ideologiniu pagrindu pasirinko KGB/FSB kontroliuojamą pravoslaviją, tačiau šita publikacija gali sukelti klausimą: o kur istorinis teisingumas? Juk dėl šio pakto pasekmių nukentėjo Lenkija, Čekoslovakija/Slovakija, Vengrija, Rumunija, netekusios nemažos dalies savo prieškarinių teritorijų. Ir čia išlenda yla iš maišo: šiose šalyse stiprėja ultranacionalistinės jėgos, kurios kliedi apie buvusių teritorijų susigrąžinimą. O jų taikinys: Lietuva, Baltarusija, Ukraina, Moldova. T.y. šalys, kurių santykiai su ruskija ganėtinai įtempti. Jei situacija pradėtų kaisti, ruskija galėtų imtis ugniagesio vaidmens mainais už šių valstybių grįžimą į jos įtakos zoną.


00
01R
01V
02R
02V
03V
04R
04V
05R
05V
06R
06V

Comments are closed.