Search

Grumlino palėpė

Gyvenimas – ne tai, ko tu nori, o tai, ką tu gali

Author

grumlinas

365 žodžiai – 110

Tuoj-tuoj įvyks Ukrainos prezidento rinkimai, kuriuose greičiausiai nugalės oligarcho Kolomojskio marionetė klounas Zelenskis. Jis sugebėjo pavargusiems nuo korupcijos ir karo Ukrainos žmonėms įteigti, kad užtenka uždrausti korupciją bei nustoti šaudyti – ir visos bėdos jų dings. Populizmas – baisus ginklas, kuris leidžia pasinaudoti demokratijos silpnybėmis, siekant savo nešvarių tikslų. O jei dar prie to pridėsime protestinį balsavimą – sprogstamasis užtaisas gali išnešioti gabalais visą šalį. Ukraina kaip Ukraina, tačiau ir mes patys apturėjome Pakso fenomeną, o ir nesena kolchoznikų pergalė Seimo rinkimuose puikiai parodo, kaip šitos technologijos veikia ir Lietuvoje. Žmonės, užglušinti milžiniškų informacijos srautų, instinktyviai ieško paprastų+aiškių sprendimų bei naujų veidų, nes senieji jau alergizuoja. Ir gauna tokių netikėtų dalykų, kad net žiopteli.

365 žodžiai – 109

Važiuodamas iš karštaimylimodarbelio(c) susimąsčiau apie aplinkinį pasaulį. Manęs nepaleidžia mintis, kad vis tik kažkas bando kažką daryti su mumis, su visuomene. Aišku, yra suvokimas, kad jei kažkas manipuliuoja manimi – tai tik todėl, kad taip aš noriu. Noriu sąmoningai/nesąmoningai, bet noriu. Ir jei kažkas apgaudinėja mane – tai greičiausiai tik todėl, kad man tai naudinga. Skamba baisiai, bet taip jau yra – retas iš mūsų atsisako naudos, netgi gautos per apgavystę. Toks tas jau mūsų konformistinis pasaulėlis, kurį mes iš esmės pakenčiame, nes jis mums tampa komfortišku. Bet va kai prasideda bandymai mus dresiruoti – šito jau per daug… Gal todėl mums taip ne(pa)tinka kolchoznikų valdžios konvejeriu diegiami mūsų gyvenimą „gerinantys“ apribojimai.

365 žodžiai – 108

20190331_135031
Lietuvos keliai

Turiu pradėjęs tokį fotkių ciklą „Lietuvos keliai„. Keliauti mėgstu automobiliu, nes norisi didesnės kraštovaizdžių kaitos ir daugiau įspūdžių. Tad keliai mane traukia galimybe greit persikelti iš vienos vietos į kitą, pakeliui tai greitai praryjant vaizdus, tai sustojus apžiūrint detales. Kelių Lietuvoje daug – nuo automagistralių iki miško šunkelių, ir kiekvienas iš jų gali pateikti savo vaizdus. Nelabai mėgstu automagistrales, aplenkančias gyvenvietes bei toli paliekančias miškus, kai tu tik ryji kilometrus, pakeltas ant kelio pylimo. Man kur kas arčiau širdies gražius kraštovaizdžius pateikiantys krašto ir rajoniniai keliai, siejantys gyvenvietes, bet neatsisakau lauko/miško kelių, kai kada pateikiančių siurprizų, bet daugeliu atvejų priartinančių prie pat gamtos, kai gali sustoti ir ją paliesti.

365 žodžiai – 107

Yra toks ironiškas išsireiškimas – Chairborne Forces, kilęs asocijuojant su Airborne Forces (oro desanto pajėgos). Terminas skirtas apibūdinti internetų ekspertams karybos srityje, kurie, patogiai sėdėdami kėdėse, nestokoja patarimų tiek praeities, tiek dabarties karvedžiams. Napoleonas buvo lochas, pradėjęs šaudyti dviem valandom per anksti! Amerikiečiai glušiai, kad kažkada palaikė Osamą Ben Ladeną kovoje su sovietais! Jeigu prancūzai būtų ryžtingesni ir rengtų daugiau reidų į dykumą, Malyje greit neliktų islamistų! Šiandien mes gudrūs, matydami pasekmes vienų ar kitų sprendimų, kurie tuo metu atrodė tinkami arba bent jau optimalūs, o paskui viskas pavirto kai kada valdomu, o kai kada nevaldomu chaosu. Visi nori kuo geriau, bet dažniausiai gaunasi kaip visados, anot netyčinių aforizmų generatoriaus Viktoro Černomyrdino.

365 žodžiai – 106

Na ką gi, skelbiu vasarą oficialiai pradėtą – vakar pasikeičiau žiemines padangas į vasarines, tad orai turi tik gerėti ir gerėti, kad aš galėčiau vis keliauti ir keliauti. Aišku, matysim, kaip čia bus iš tikrųjų, tačiau pora buvusių savaitgalių tikrai nenuvylė – oras buvo puikus, tik turistauk ir turistauk. Pamažu pradedu matyti, kad mano kelionių įspūdžiai galbūt galėtų tapti kažkokia turistine knyga ar gidu kitiems keliauninkams. Čia, be abejo, jei sugebėsiu susidėlioti pats sau, ką noriu papasakoti kitiems, ir tai nebus įdomu tik man pačiam. Nes šiais visuotinio knygų rašymo laikais labai sudėtinga pateikti kažką tokio, kas sudomintų išrankia tapusią publiką. Žinau tai pats iš savęs – man įtikti nelengva 😉

365 žodžiai – 105

Senas internetinių minčių permąstymas (5)

Jūs ieškote sau pa(si)teisinimų

Daugybė žmonių visą gyvenimą pragyvena dejuodami, kad neturi laiko, pinigų, energijos ar išteklių savo tikslams pasiekti. Galbūt visa tai, ką jie sako, yra teisybė, bet šiurkšti tiesa yra ta, kad kiekvienas planetos žmogus turi bent vieną pasiutusiai gerą pasiteisinimą nejudėti link to gyvenimo, kurio jis nori. Žmonės, kurie gauna iš gyvenimo tai, ko jie geidžia, tiesiog ignoruoja savo pasiteisinimus. Jie randa būdus, kaip įveikti savo apribojimus, užuot apgailestavę dėl jų – ir tai yra jų pergalių priežastis. Nustoti dejuoti ir gailėtis savęs – vienintelis ir trumpiausias kelias į sėkmę. Be abejo, jis nelengvas, bet tiesiog reikia labai norėti to, ko nori, o ne graudžiai teisintis.

365 žodžiai – 104

Šeštadieninis beveik tradicija tampantis dvarinėjimas – penkios buvusios dvarų sodybos.

Pirmas sustojimas buvo prie Pagynės dvaro mauzoliejaus, iš kurio beliko apskritimu stovintys gero pusmetrio aukščio plytų stulpeliai.

IMGP1172
Pagynės dvaro mauzoliejus

Po to sustojau pačioje buvusio Pagynės dvaro sodyboje prie tvarto griuvėsių. Yra dar keli senobiniai pastatai, tačiau jie nepriskirti dvarui.

IMGP1175 Stitch
Pagynės dvaro tvartas

Daug kas yra aplankęs Labūnavos dvaro bokštą, tačiau retas žino, kad jis turi nuošaliai stovintį romaniško stiliaus brolį.

IMGP1217
Labūnavos dvaro II bokštas

Toliau kelias vedė link Apytalaukio dvaro, kur gana neblogai išsilaikė dvaro rūmai ir dar keletas pastatų.

IMGP1259
Apytalaukio dvaro rūmai

Dar vienas pakenčiamai išsilaikęs dvaro rūmas – Sirutiškio.

IMGP1320
Sirutiškio dvaro rūmai

Ir paskutinį aplankiau pirmą iš dviejų Gailiušių dvarų, kur išlikęs tik kumetynas, o antrojo dvaro vieta niekaip neidentifikuota.

IMGP1379
Gailiušių pirmojo dvaro kumetynas

365 žodžiai – 103

Eilėraštis iš internetų – keliauninkų manifestas.

Piglet’s Song

Let’s find a Way today,
that can take us to tomorrow.
We’ll follow that Way,
A Way like flowing water.

Let’s leave behind,
the things that do not matter.
And we’ll turn our lives,
to a more important chapter.

Let’s take the time and try to find,
what real life has to offer.
And maybe then we’ll find again,
what we had long forgotten.
Like a friend, true ’til the end,
it will help us onward.

The sun is high, the road is wide,
and it starts where we are standing.
No one knows how far it goes,
for the road is never-ending.

It goes away,
beyond what we have thought of.
It flows away,
Away like flowing water.

~ Benjamin Hoff ~

365 žodžiai – 102

Tai Yang Kyoungjong, vienintelis žinomas kareivis, kovojęs trijose skirtingose kariaujančiose pusėse.
Yang buvo korėjietis, gyveno Japonijos valdomoje Mandžūrijoje. 1938 m., 18 metų amžiaus, buvo pašauktas į Japonijos Kvantūno armiją.
Prie Chalchin-Golo jis pakliuvo į sovietų nelaisvę ir buvo nusiųstas į lagerį. Dėl žmonių trūkumo TSRS 1942 m. jis apie metus buvo priverstas kovoti Raudonojoje Armijoje, kartu su tūkstančiais kitų kalinių.
1943 m. pradžioje trečiajame mūšyje už Charkovą Yang pakliuvo į vokiečių nelaisvę, kur įstojo į „Rytiečių bataljonus“. Netrukus prieš D-dieną jo batalionas buvo išsiųstas ginti Cotentino pusiasalį Prancūzijoje. Mūšyje Yang pakliuvo į 506 pėstininkų pulko nelaisvę.
Likusį karą praleido britų karo belaisvių stovykloje, po karo persikėlė į JAV, kur mirė 1992 m.

365 žodžiai – 101

Gyvenime susiduriame su aibe nežinomų dalykų ir pamažu ateina žinojimas, kad neįmanoma suvokti visko, suprasti visų ir pajausti viską. Aišku, to reikia siekti, bet ne viskas visada gaunasi.
Tokiais atvejais aš naudojuosi metodu, kurį įvardinau „prognozinė hipotezė“. Tiesiog priimame kažkokį sprendimą (hipotezė) apie nežinomą objektą (sumodeliuojame jį) ir atitinkamai elgiamės jo atžvilgiu, tikėdamiesi, kad jis atitiks mūsų pramatymus (prognozė). Ir čia svarbiausia yra stebėti įvykius, gaudyti grįžtamąjį ryšį ir nedelsiant atitinkamai koreguoti savo elgesį.
Galbūt mūsų naudojamas modelis nėra tikslus, bet tai geriau, nei gaudyti faktus ir paskęsti juose, bebandant kažką iš jų sudėlioti. O tais faktais galima papildyti modelį ir jį patobulinti.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville by Anders Noren.

Up ↑