Search

Grumlino palėpė

Gyvenimas – ne tai, ko tu nori, o tai, ką tu gali

Tag

Švėkšna

Truputis kartografavimo, naudojant Google Maps [2]

Praėjusiose pamokėlėje išmokome pasidaryti patį paprasčiausią žemėlapiuką, panaudojant Google Maps galimybes. Be abejo, norėtųsi jį padaryti kažkiek informatyvesnį, t.y. pridėti įdomių vietų nuotraukų ar nuorodų į tų vietų aprašymus/fotogalerijas. Šįkart pabandysime tai padaryti.
Continue Reading →

Truputis kartografavimo, naudojant Google Maps [1]

Ieškant kokios nors vietovės Lietuvoje, (turbūt) dažniausiai naudojamės maps.lt. Šiaip viskas ten gerai, bet va kažką savo pasižymėti ten nelabai išeina.
Ieškodami ko nors pasaulyje (turbūt) dažniausiai naudojamės Google Maps. Vėlgi viskas puiku, bet kai kada norėtųsi kažkaip fiksuoti kažkokias vietoves. Kitas dalykas, vertas dėmesio – kai kada norisi pasikeisti informacija apie numatytus kelionės maršrutus ar aplankytinus objektus, ypač planuojant kelionę. Manau, kad ne vienas tą sugeba, bet turbūt yra ir tokių, kurie dar nesusidūrė kad ir su primityviu, bet visai patenkinamu kartografavimu, panaudojant Google Maps galimybes. Tad pabandysiu bent trumpai apžvelgti tas galimybes.
Continue Reading →

Rusijos Imperijos trivarstis (M1:126K) karinis topografinis žemėlapis

Vertas dėmesio dalykas, besidomintiems senąja kartografija – Rusijos Imperijos trivarstis (M1:126K) karinis topografinis žemėlapis Žemėlapių kokybė nebloga pažiūrėti, kaigi atrodė mus dominančios vietos prieš gerus 100 ir daugiau metų.

Na o kaip pavyzdėlis – be abejo, Švėkšnos apylinkių iškarpa

Ikikariniai Raudonosios Armijos žemėlapiai Lietuvos teritorijai

Ir ne tik Lietuvos, nes dengia ir Rytprūsius, Lenkiją bei Latviją. Na bet mane domina tik Lietuva. Žemėlapių mastelis 1:100 000, kokybė nėra labai blizganti, bet pakankama susiorientuoti ir pažiūrėti, kaigi atrodė mus dominančios vietos prieš gerus 80 metų. Žemėlapiai sudėti į atskirą katalogą, bet ir pačiame puslapyje yra ir kitokio gėrio.

Na o kaip pavyzdėlis – be abejo, Švėkšnos apylinkių iškarpa

Švėkšnos aerofoto – 32 metų skirtumas

Taigi, grįždamas prie labai jau specifinių įdomybių ir pratęsdamas ankstesnę prezentaciją, suradau mūsų archyve, nuskenavau ir sumontavau krūvon 1973m. rugsėjo mėn. Švėkšnos panchromatinės aerofotonuotraukos išlikusią fragmentinę priterliotą (kitokios neišliko 🙁 ) kontaktinę spaudą. Palyginimui – 2005m. pavasario spalvoti ortofoto iš maps.lt.
Orientacijai – miestelio planas iš Wikipedijos.

32 metų skirtumas – pasikeitimai jaučiasi, bet ne tokie drastiški, kaip 2005m. palyginti su 1952m. nuotrauka. Matosi plėtimosi, kurį iššaukė melioracijos monstras, sunaikinęs aplinkinius kaimus (t.t. ir mano tėvuko gimtinę Paulaičius, apie kurią gal irgi reiks kada parašyti), pagrindinės kryptys – palei kelią į pietus/Gardamą iki kapinių, o taip pat keliu į šiaurę/Veiviržėnus.
O aiškiausias vystymosi indikatorius – naujosios kapinės, kurios tik-tik pradėtos 1952m. nuotraukoje, 1973m. dar tik įsibėgeja, o 2005m. jau beveik pusė užpildyta…

Perspėjimas – iš po piešinuko atsidaro sunkiasvoris ~3,2MB piešinys:

2005m. aerofoto – iš www.maps.lt

Švėkšnos aerofoto – beveik 60 metų skirtumas

Pagaliau suradau mūsų archyve, nuskenavau ir sumontavau krūvon 1952m. birželio mėn. Švėkšnos panchromatinės aerofotonuotraukos išlikusią fragmentinę kontaktinę spaudą (aeronegatyvai, be abejo, kažkur tiū-tiū… 🙁 ). Palyginimui – 2005m. pavasario spalvoti ortofoto iš maps.lt.
Orientacijai – miestelio planas iš Wikipedijos.
50 metų skirtumas – pasikeitimai stulbinantys. Miestelis išsiplėtė į šiaurę, rytus ir pietus palei pagrindinius kelius. Vakaruose plėstis nėra kur – Švėkšnalės dauba, užpelkėjusios pievos.
Sovietmečiu labiausiai nukentėjo Vilkėno dvaras – apačioje į dešinę nuo tvenkinio – senoje nuotraukoje dar matyti gazonai ir takeliai prieš rūmus, naujoje viskas ušžėlę krūmais. Reikės kada surankioti turimus fotokadrus, padaryti reportažiuką.
Švėkšnos dvaras – nuotraukos viršuje, žemiau bažnyčios raudonu stogu ir pailgos miestelio aikštės – nukentėjęs mažiau, tačiau buvusiuose daržuose(?) pristatyta namų.

Perspėjimas – iš po piešinuko atsidaro sunkiasvoris ~2,7MB piešinys:
Švėkšna 1952+2005
2005m. aerofoto – iš www.maps.lt

Švėkšnos bažnyčios vitražai

Pastovesni mano tinklaraščio skaitytojai turbūt pastebėjo, kad jame ganėtinai dažnai minima Švėkšna. Šis miestelis mano biografijoje suvaidino tam tikrą (ir tik pozityvų) vaidmenį, tad aš jaučiu jam simpatiją. O ir iki šiol jame vis apsilankau įvairiomis progomis.
Vienas iš svarbesnių miestelio architektūrinių objektų yra neogotikinė Šv.apaštalo Jokūbo bažnyčia, pastatyta 1905 metais.

Apie pačią bažnyčią detaliau galima pasiskaityti kad ir Wikipedijoje, man gi ji primena kelis dalykus:
a) kadaise močiutė (mano mamos mama) be jokių diskusijų joje pakrikštydavo į kaimą atvežtus anūkus. Man čia kliuvo garbingas Jokūbo vardas, įamžinantis senelio atminimą;
b) kai kalbama apie religiją, aš visuomet sakau, kad mano religingumas yra maždaug 1% dydžio – ta prasme, aš manau, jog Jėzus Kristus buvo istorinė asmenybė, bet vėliau apaugo mitais; galbūt tai susiję su tuo, kad kadaise, būdamas kelių metų, per mišias šioje bažnyčioje aš uždainavau, „padėdamas“ mišias laikančiam kunigui, tad vargšė močiutė turėjo bėgte bėgti iš bažnyčios, neapsitverdama iš gėdos; daugiau ji manęs į pamaldas nebeimdavo, tad ir užaugau laisvamanis 😉 ;
c) man ši bažnyčia visda yra grožio pavyzdys; nesvarbu, kad neogotika etc.itd. – ji man asmeniškai yra gražiausia; galbūt todėl, kad joje esantys puikūs vitražai (kurių dalis yra pakeista/atnaujinta) visada užburdavo mane.

Tad šį kartą trumpai pristatysiu šios bažnyčios (kad ir ne visus) vitražus, o apie pačią bažnyčią ir kitas Švėkšnos grožybes kada parašysiu atskirai. Nuotraukos darytos „per kelis kartus“ porą metų – gana sudėtinga gauti pakenčiamos kokybės vaizdus, nenaudojant stovo, tad jau prabačykit už foto-kokybę, bet suprasti, kas pavaizduota, ir įvertinti grožį galima.
Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville by Anders Noren.

Up ↑