Feed on
Posts
Comments

365 žodžiai – 233

Pikinės liemenės nustebusios dėl Trumpo pasiūlymo Danijai parduoti Grenlandiją Jungtinėms Valstijoms. Giliau besidomintiems politika aišku, kad toks žingsnis labai logiškas ir savalaikis. Kodėl? Nežiūrint putlerio anonsuotų multikėlių su supervafliais, ruskija iš pasaulinės politkos subjekto jau tapo objektu, o kai kada tiesiog instrumentu. Amerikiečiai nemato ruskių kaip lygiaverčio priešininko, tačiau turi skaitytis su kylančia nauja super-jėga – Kinija. Ši gi pamažu ir kol kas taikiai skverbiasi į Sibirą, tačiau turi spręsti ypatingai svarbią problemą savo eksporto srautui į Europą užtikrinti – jūros susisiekimo kelius. Sausumos keliai – Didysis šilko kelias ir kelias per ruskiją – nėra patikimi ir bet kada gali būti nutraukti. Ramusis vandenynas kontroliuojamas amerikiečių iš Havajų. Jūros kelias per Indijos vandenyną vėlgi problematiškas – iki Molukų sąsiaurio kelią kontroliuoja amerikiečiai, Indijos vandenynas – Indijos, su kuria Kinija turi rimtų teritorinių problemų, teritorija.

Vykstant klimato kaitai, vis patrauklesnis tampa Šiaurės jūrų kelias, kurį ruskija propaguoja kaip trumpiausią tarp Azijos ir Europos. Kinija juo nori naudotis – iš pradžių gal taikiai, vėliau, kai prisijunks Sibirą – ne taip taikiai. Amerikiečiai rytinį šio kelio galą kontroliuoja iš Aliaskos, reikalingas kontrolės taškas vakaruose. Kitas dalykas – iš Grenlandijos tėra 2,5-3000 mylių skrydžio raketoms iki Maskvos. Kažkada amerikiečiai, siekdami kontroliuoti Ramųjį vandenyną, prisijungė Havajus. Kodėl dabar neprisijungti Grenlandijos?

Po Danijos atsisakymo derėtis dėl Grenlandijos pardavimo, reikia laukti nepriklausomos Grenlandijos atsiradimo. Ir čia susirungs dvi slaptosios tarnybos – amerikiečių ir ruskių, nes tai, kas kontroliuos šią Žaliąją žemę, gali tapti gyvybiniu klausimu.

4 Responses to “365 žodžiai – 233”

 1. scania parašė:

  Vakariečiams užtektų kultūros susitarti dėl strateginių klausimų ir be žemės pardavinėjimo. Jeigu …

  • grumlinas parašė:

   Problema yra visokie pacifistai ir putlerio mylėtojai už pinigus, kurie tuoj pradėtų staugti apie pažeistas ruonių teises, įkūrus amerikiečių bazę Grenlandijoje. Demokratija, sere…

 2. Voldemaras parašė:

  Matomai toje Grenlandijoje dar kažko labai dominančio surado, o kada ledynai taip sparčiai tirpsta, tai ir kukurūzus greitu laiku ims sėti…