Feed on
Posts
Comments

365 žodžiai – 184

Darbe gavau kaip ir visuomeninį pavedimą paruošti pranešimą apie tarpukario Lietuvos karinę kartografiją – šiais metais jai sukanka 100 metų, vienok. Medžiagos elektriniuose internetuose yra šiek tiek, tai pamažu sulipdžiau prezentaciją, nors pristatyti reiks rudeniop, kai baigsis atostogų metas. Kažkaip nebuvau įsigilinęs į tą temą, tiesiog žinojau, kad buvo toks Karo topografijos skyrius Lietuvos kariuomenės genštabe ir tiek. Vykdė geodezinius-topografinius-kartografinius darbus, kaip priklauso. Pasigilinus paaiškėjo nemažai įdomybių, kaip nuo vokiškų žemėlapių naudojimo buvo pereinama prie lietuviškų žemėlapių kūrimo, kaip buvo sukurti valstybiniai geodezinės atramos tinklai (trianguliacija, niveliacija, gravimetrija), atitikę to meto Europos ir pasaulio top-lygį. Taip kad nieko nėra geriau, kaip spyris šiknon, kad paskrietum pirmyn. Tuo pačiu buvo proga pavartyti internetuose esantį Lietuvos kariuomenės profesinį žurnalą „Mūsų žinynas“, kur ir šiaip įdomių dalykų pastebėjau. Btw, žodis „televizija“ vartotas jau 1931 metais ir reiškė iš esmės tą patį. Šiaip gal reikės vėliau, kai prezentacija susigulės, paruošti kokį populiarinimo lygio įrašą-kitą apie tuos dalykus. Nes žemėlapiai, kuo toliau, tuo labiau darosi svarbesni – mes nebeįsivaizduojame internetinių nuorodų, kur nebūtų pridėtas ir žemėlapis su ieškomu objektu.

Iliustracijai – 1:25000 žemėlapis, pajamtas iš maps4u.

Comments are closed.