Sunkoka atpažinti, kurioje vietoje galėtų susitikti Epidemija ir Leninas 😉
84K RU'15


O susitiko jie 1915 m. Rusijos žemėlapyje. Šiandien ta vietovė į šiaurę nuo Liubavo jau sunkiai beatpažįstama. Dingo ir Epidemija, ir Lenino, ir dviejų palivarkų nebeliko – Trempinių (Trempinų) ir Makauskų (Makovščiznos)
TOP50LKS'96