Nešvari istorija po sprogimo Archangelsko srityje vėl parodė begalinio ruskijos valdžios susvetimėjimo laipsnį. Gyventojai demonstruoja traškančius dozimetrus, o kariškiai ir toliau tvirtina, kad įvyko banalus skystu kuru varomo raketinio variklio sprogimas, nors sužeistuosius iš pradžių ištyrė kariniai dozimetrininkai radiacinės saugos kostiumuose.

Nors padidėjęs fonas nėra per didelis, tačiau problema ta, kad kariškiai taip įžūliai meluoja, kad neįmanoma suprasti, kas tiksliai sprogo. Tinkamų priemonių galima imtis tik vienu atveju – kai yra aiški ir išsami informacija apie tai, kas tiksliai sprogo, kokios pasekmės ir ką turi daryti gyventojai. Jodo preparatų, degtinės ir vyno paklausa smarkiai išaugo – tiesa, paskutinieji ne tiek šalina radiaciją, kiek leidžia ne taip blaiviai sutikti negandą. Jodą naudoti prasminga tik tuo atveju, jei tarp skilimo produktų yra radioaktyviojo jodo, tačiau apie tai nežinoma.

Sprendžiant iš to, kas pamažu aiškėja, galime manyti, kad nesėkme baigėsi putlerio wunderwaffe, varomos branduolinėmis malkomis, bandymai. Rezultatas: žemyne ​​padidėjo fonas, o pagrindinę taršą perėmė jūra.

Visa tai ganėtinai panašu į neseną povandeninio laivo katastrofą dėl tariamo ličio akumuliatoriaus gedimo. Aukšto karinių jūrų pajėgų vado žodžiai laidotuvėse apie užkirstą pasaulinę katastrofą nelabai atitinka įprastą, nors ir didelio masto, avariją.

Panašu, kad putlerio stebuklingi žaislai kol kas gali padaryti daug daugiau žalos ruskijai, nei potencialiam priešui. Juolab, kad tokių įrengimų karinė vertė atrodo labai abejotina – sovietų karinis mokslas savo laiku atsisakė dirbti šia linkme, pateikdamas nemažai gana rimtų argumentų apie jų neveiksmingumą.