Toliau vis tebedirbu prie savo dvarų duombazės. Šiuo metu pamažu tikrinu, ar visus dvarus/palivarkus perbadžiau nuo carinių 1:84000 (dvivarsčių) žemėlapių. Vistik >5000 objektų. Randu klaidų, trūkumų, taisau. Sekantis etapas – padėties tikslinimas, kadangi dvivarsčių georeferencijavimas nesigauna labai tikslus, gal greičiau tiesiog pakankamai tikslus tik pradiniam nubadymui. Vėl šviečiasi nemažas darbas, tačiau toks tas keistas mano hobis. Padėties patikslinimui radau neblogą medžiagą – sovietinius 1:25000 topografinius žemėlapius. Kažkiek jų buvo išleista prieš karą, tačiau esminis sudarymas vyko jau pokariu. Aišku, dvarų ten jau nebėra, bet jų vietoje esantys kolchozų ir sovchozų ūkiniai kiemai puikiai identifikuoja buvusių dvarų sodybų padėtį. Pavyzdys – Aristavėlės dvaro sodyba.

84K_Aristavele
Aristavėlės dvaro sodyba 1:84000 žemėlapyje (1898 m.)
25K_Aristavele
Aristavėlės dvaro sodyba 1:25000 žemėlapyje (1950 m.)
50K_Aristavele
Aristavėlės dvaro sodyba 1:50000 žemėlapyje (1996 m.)

Tarp kitko, puikiai matosi per pusšimtį metų įvykę vietovės pokyčiai – nauji keliai, sodybos. Vienžo, iki kokių 1955 metų senieji dvarai, jei jie neišnyko tarpukariu, gana neblogai identifikuojami sovietiniuose žemėlapiuose.

Bet kad gyvenimas nebūtų lengvas ir paprastas, teko susigalvoti papildomą darbą. Turiu blogą patirtį, kai neblogi internetiniai puslapiai ima ir užsilenkia. Arba dingsta juose esanti informacija. Taigi dabar iš interneto tempiuosi tuos 1:25000 žemėlapius. Darbas didžiulis, nežinau, kada jų prireiks, tačiau nesinori, kad staiga paaiškėtų, jog jų saugykla padarė keberiokšt! Mėgstu turėti viską pas save, kad prireikus viskas būtų po ranka.