Lenkija_po_karo

Labiausiai po 2PK pakito dvi šalys – Lenkija ir Vokietija. Ir jei Vokietija „tik“ prarado teritorijas Lenkijos ir TSRS (Rusijos) naudai, tai Lenkija buvo „pastumta“ iš rytų į vakarus, prarasdama didžiulę savo teritorijos dalį TSRS naudai ir už tai prisijungdama dalį Vokietijos žemių. Šiandien iš TSRS laimėjimų daugiausiai išlošusios yra Baltarusija ir Ukraina, na ir Lietuva atgavo Vilnių su apylinkėmis bei Klaipėdos kraštą (antrą kartą), o Rusijai liko tik Rytprūsių nuograuža. Tačiau ir šiandien Lenkijoje dar galima pamatyti skirtumą buvusios ikikarinės Lenkijos ir prisijungtų ex-vokiškų žemių.