Vakar darbe buvo Vasario 16tai skirtas minėjimas. Po to peržiūrėjome filmą, kuriame prof. L.Mažylis pasakoja apie Lietuvos Nepriklausomybės akto atsiradimo ir atradimo peripetijas. Filmo pabaigoje nuskambėjo Vydūno frazė, kuri turbūt geriausiai atspindi šiandieninių kaip asmenybių mirusių politikierių, išsprogusiomis akimis tarškančių apie savo meilę Tėvynei, tikrąjį požiūrį į Lietuvą.

Žmogus Tėvynėje tik tiek gyvas yra,
kiek ji jame, jo širdyje gyva!