Garsiojo Citroen 2CV prieškarinis prototipas TPV pigumo sumetimais teturėjo vieną priekinį žibintą. Įdomiomias nuotraukomis iliustruotas straipsnis, ir šisbeitas apie TPV pas mane.