Kadangi iš principo nešvenčiu savo gimtadienių, tai 60mečio proga tiesiog nuvažiavau į Žemaitją pas gimines pasibūti. Grįždamas atgal, aplankiau 9 dvarus 🙂

20190331_115059
Šilgalių dvaro rūmai

Dvaras – vienas geriausiai išlikusių dvarų kompleksų Pagėgių savivaldybėje. Apnešiotas, bet įspūdingas.

20190331_122842
Būbliškės dvaro svirnas

dvaro išlikęs tik svirnas.

20190331_123417
Mikytų palivarko ūkinis pastatas

palivarko išlikęs tik beveik nepastebimas ūkinis pastatas.

20190331_123914 Stitch
Trakininkų dvaro sodyba

Išlikusi sodyba, privati teritorija, nėjau.

20190331_125248
Palumpių dvaro sūmai

dvaro išlikę nemažai pastatų, bet labai apleista.

20190331_131513
Vilkyškių dvaro rūmai

dvaro išliko keletas pastatų, kai kurie parenovuoti, teritorija aptvarkyta.

20190331_132547
Opstainių dvaro pieninės sodyba

dvaro išlikusi tik nunaudota pakelės pieninės sodyba.

20190331_133855(0)
Šereitlaukio dvaro svirnas

dvaro išlikę nemažai pastatų, bet viskas nunaudota.

20190331_143938
Kasikėnų dvaro didžioji arklidė

dvaro išlikę nedaug pastatų, privati teritorija, viskas aptverta.