Feed on
Posts
Comments

365 žodžiai – 102

Tai Yang Kyoungjong, vienintelis žinomas kareivis, kovojęs trijose skirtingose kariaujančiose pusėse.
Yang buvo korėjietis, gyveno Japonijos valdomoje Mandžūrijoje. 1938 m., 18 metų amžiaus, buvo pašauktas į Japonijos Kvantūno armiją.
Prie Chalchin-Golo jis pakliuvo į sovietų nelaisvę ir buvo nusiųstas į lagerį. Dėl žmonių trūkumo TSRS 1942 m. jis apie metus buvo priverstas kovoti Raudonojoje Armijoje, kartu su tūkstančiais kitų kalinių.
1943 m. pradžioje trečiajame mūšyje už Charkovą Yang pakliuvo į vokiečių nelaisvę, kur įstojo į „Rytiečių bataljonus“. Netrukus prieš D-dieną jo batalionas buvo išsiųstas ginti Cotentino pusiasalį Prancūzijoje. Mūšyje Yang pakliuvo į 506 pėstininkų pulko nelaisvę.
Likusį karą praleido britų karo belaisvių stovykloje, po karo persikėlė į JAV, kur mirė 1992 m.

Comments are closed.