Na ką – rinkimai-rinkimai, ir po rinkimų. Dabar prasidės analizės, kodėl vieni laimėjo, kiti pralaimėjo, politikieriai formuos koalicijas. O šiaip tai daugeliu atvejų turbūt miestelėnai tiesiog parsidavė už pažadų karoliukus ir veidrodėlius. Iš kitos pusės – gauname tokią valdžią, kokie esame patys. Ir guodiesi žmogus, kad tik keturiems metams, o jau po to tai tikrai tavęs neapgaus. Artėja dar vieni rinkimai, ten įtampos daugiau dėl titulo.