Įdomus žemėlapis iš 1738 m. rusiškų jūrlapių atlaso

Atidžiai įsižiūrėjus, matome tuo metu žemėlapyje net nepažymėtos Lietuvos pakrantėse stovėjusius švyturius, kurių gana daug.

LietuviskiKrantai