Citroen – tipiškai prancūziškas gaminys, o prancūzai… ėėė.. eee… erotiškos prancūzės visad tinka prie citroenų 🙂
TA
Mehari
ID
DS19
DS
C3
2CV