Feed on
Posts
Comments

365 žodžiai -226

Dalykai, kurių suvokimui daugumai iš mūsų reikia 50 metų:
1. Filmo blogumas yra tiesiogiai proporcingas sraigtasparnių skaičiui jame.
2. Niekada nerasite nė vieno, kuris galėtų jums pateikti aiškias ir įtikinamas priežastis, kodėl įvestas vasaros laikas.
3. Niekada nesakykite moteriai nieko, kas net mažiausia užuomina parodytų, kad galvojate, jog ji nėščia, nebent pamatytumėte iš jos lendantį kūdikį.
4. Galingiausia visatos jėga: paskalos.
5. Vienas dalykas, kuris vienija visus žmones, nepaisant amžiaus, lyties, religijos, ekonominės padėties ar etninės priklausomybės, yra tas, kad giliai viduje mes VISI manome, kad esame geresni už vidutinius vairuotojus.
6. Ateina laikas, kai turėtumėte nustoti tikėti, kad kiti žmonės daug ką padarys dėl jūsų gimtadienio. Tas laikas: 11 metų.
7. Tarp hobio ir psichinės ligos yra labai plonytė riba.
9. Jei turėtumėte vienu žodžiu apibrėžti priežastį, dėl kurios žmonių rasė nepasiekė ir niekada neišnaudos savo potencialo pilnai, šis žodis būtų „pasitarimai“.
10. Pagrindinis beveik visų organizuotų protestų rezultatas yra erzinti žmones, kurie juose nedalyvauja.
11. Jei tikrai yra Dievas, sukūręs visą Visatą su visa jos šlove, ir jis nuspręs perduoti žinią žmonijai, jis NEPASIŲS savo pasiuntiniu asmens su bloga šukuosena ar tam tikrais atvejais tikrai blogu makiažu per kabelinę televiziją.
15. Kai iškyla problemų ir viskas atrodo blogai, visada yra vienas asmuo, kuris žino sprendimą ir nori perimti vadovavimą. Labai dažnai tas žmogus yra beprotis.
16. Jūsų tikrieji draugai jus myli bet kokiu atveju.
17. Niekam nerūpi, jei nemoki gerai šokti. Tiesiog kelkis ir šok.

2 Responses to “365 žodžiai -226”

  1. scania parašė:

    +170 🙂
    dėl vidutinio vairuotojo – vidurkis toks blogas, kad bemaž tikrai esi geresnis už vidutinį, nors tai ir nereiškia, kad esi geras vairuotojas 😀
    dėl vasaros laiko – žiemą būna šviesu nuo 8 ligi 5. Šviesą žibinam tik namie. Tai nėra tikslu, paklaidą pasiskaičiuokit patys 🙂
    paskalos – jėga. Kol laikraščiai rašo oficialias versijas, tik paskalose išaiškėja, kur nueina paplonintas asfaltas.