Žeimelio miestelyje rasti ir nufotografuoti įdomūs kryžiai
©grumlinas