Panevėžiuko bažnytkaimyje rasti ir nufotografuoti įdomūs kryžiai

©grumlinas