Kažkur iš internetų:
Žmonės – kaip tie augalai: mažai vandens – džiūsta; perdaug vandens – pūna.