Citro-pasikultūrinimas 2005-10-08 - 1/7


Kolega ArvydasAS pasiūlė pasikultūrinti, tai yra šeštadienį pasivažinėti panemune, aplankant istorines įžymybes. Susirinko penki kultūros etuziastų ekipžai, vadovaujmi ArvydasASo, Egio, Grumlino, Rimvio ir Xmindės, iš viso 12 suaugusių ir 4 vaikai, vienžod idėja gavo palaikymą.


Pajudėję iš Kauno pilies pusę vienuolikos, pirmiausia aplankėme Raudondvario pilį. Ten nusileidome į rūsį ir užkopėme į bokštą, taip pat apžiūrėjome muziejaus ekspoziciją.
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Štai mes ir atvykome Nuostabus rudens vaizdelis Klevai gelsta Pasikultūrintojai eina ;-)
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Rūsyje esančiame šuliminiame mazge pilna vaikų, apžiūrinėjančių moderniojo "meno" ekspoziciją... ;-) ...o virš galvų šimtamečiai skliautai Belaukiant savo eilės užeiti į muziejų.... ...dar vienas žvilgsnis į rudenėjantį parką
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Linė prie senovinių padargų... ...ir Mindaugėlis susidomėjęs Rasą buvimas bokšto požemyje nežavi O čia jau palypėjome aukščiau...
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
...LABAI stačiais laiptais Kontrastas: senovinės sienos ir ultramodernios peckionės Aštuoni žvilgsniai per Raudondvario bokšto langus: žvilgsnis pirmas,... ...žvilgsnis antras,...
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
...žvilgsnis trečias,... ...žvilgsnis ketvirtas,... ...žvilgsnis penktas,... ...žvilgsnis šeštas,...
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
...žvilgsnis septintas,... ...žvilgsnis aštuntas - paskutinis Rasa ir Linė moderniojo meno fone Audimo staklės neįprastu rakursu
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Paslaptingas koridorius Besižvalgant po muziejų Taip, senovėje net ir lagaminai buvo mediniai,... ...todėl ir išliko iki šių laikų
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Televizorynas Na va, grįžtame prie awtamabylių,... ...o čia ruduo Linė ir Rasa
[Click to enlarge image]
Lyriškas vaizdelis - apžėlęs tvenkinys