Feed on
Posts
Comments

365 žodžiai – 258

Šįkart man (ir turbūt nemažai žmonių) mažai žinoma tema – Pagėgių-Smalininkų siaurukas. Wikipedija šiek tiek apie jį rašo lietuviškai ir biškį daugiau vokiškai.

Naršant internetus, kažkada kažkaip akis užkliuvo už termino „Smalininkų siaurojo geležinkelio stotis“. Buvau Smalininkuose prieš kažin kiek metų ir dar kartą užpernai, bet ten labai lankėme Technikos muziejų ir visai pmiršau tą stotį. Tai pasidomėjau tuo siauruoju geležinkeliu. Visai indomus dalykas. Tada aišku persibadžiau jo trasą ir stoteles nuo pokarinių (1946-1950) sovietinių 1:25000 topožemėlapių. Įdomiai ten su tuo siauruku – vietomis tiltų nebėra, vietomis trasa išardyta – vienareikšmiškai jis jau buvo nebegyvas. Norėjau per GoogleMaps ir Google StretView pasižiūrėti, gal kokius objektus pavyktų apžiūrėti. Apart minėtos Smalininkų stoties ir tilto griuvėsių Viešvilėje, praktiškai nieko gerai matomo nebelikę. Tai teks tą trasą aplankyti, na ir dar gal pabandyti smulkesnių tiltų griuvėsių paieškoti (iš pradžių aerofotonuotraukose) kada nors smalsumo dėlei.

Iš įdomesnių dalykų – ten buvo eksplotuojami specialūs siauruko garvežiai Lenz-Typ i – tokie dviejų ašių fainulkos. Prie Pagėgių-Smalininkų geležinkelio buvo prijungta elektrifikuota Tilžės-Mikytų trasa, kuria važinėjo Tilžės tramvajaus vagonai.

Pabandžiau surankioti šiek tiek fotkių apie siauruką – skystokai, nes tuomet, kaip ir daugelis dalykų dabar, tai buvo įprastinis reiškinys, nevertas įamžinimo. Šiandien gi į tai žiūrime su susidomėjimu ir netgi nostalgija – juk tai laikai, kai gyvenimas buvo paprastesnis, kai gyvenimo tempas nebuvo toks agresyvus.

Siaurukas funkcionavo iki 1944 m. rugsėjo-spalio, kai artėjanti sovietų armija privertė Rytprūsių gyventojus bėgti į vakarus.

Siaurukas anuomet gabeno nemažą transportavimo krūvį, tiek keleivių, tiek krovinių. Įsivaizduoju tuos trumpus sąstatus (pora-trejetas keleivinių vagonų, bagažo vagonas, keletas krovininių platformų), neskubiai pūškuojančius laukais ir miškais. Teko Lenkijoje pravažiuoti buvusio medienos transportavimo siauruko trasa, paversta turistine atrakcija – labai savotiškas jausmas, kai pasaulis pro akis slenka tikrai neskubiai,

Lenz-Typ i
Triebwagen 32 der Kleinbahn aus Mikieten
Tilžės tramvajus važiuoja elektrifikuota Tilžės-Mikytų trasa
Mikieten_Haltepunkt
Tilžės tramvajaus sustojimas Mikytuose
Traukinys1
Traukinys
Motzischken_Ansichtskarte
Tiltas per Jūrą ir Mociškių siauruko platforma
Siauruko tilto Viešvilėje liekanos
Bahnhof_Schmalle
Smalininkai: traukinys ir stotis

Pagėgių-Smalininkų siaurukas GoogleMaps

Comments are closed.